Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

MUTLULUK İNŞA EDEREK MUTLU OLURUZ

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Çağımıza ve Toplumumuza Karşı Sorumluyuz

IRMAK OKULLARI-NİTELİKLİ EĞİTİM KURUMLARI
Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür Bir Nesil...

www.irmak.k12.tr

Irmak Okulları’nın eğitim felsefesi; yetenek ve sorumluluklarının farkında, üretken, iletişime açık, sorun çözebilen, yaratıcı, özgür ve bilimsel düşünebilen, kaliteli ve mutlu insanlar yetiştirmektir.

Yapı Merkezi bu hedefler doğrultusunda; her öğrencinin bireysel yeteneklerinin farkına varmasına ve geliştirmesine yardımcı olacak olanakları sunmak, okul ortamında yaşadıkları deneyimleri ve gözlemleri dünyanın gerçekleri ile ilişkilendirmeyi öğretmek, demokratik toplum yaşamında gereksinim duyacakları bilgi, beceri, tutum ve davranışları edinmelerini desteklemek; başka inanç, değer ve düşüncelerin de var olduğunu fark etmelerini ve onlara saygı göstermelerini sağlamak, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek üzere, eğitim alanındaki yatırımları ‘sosyal sorumluluk’ olarak kabul etmekte ve desteklemektedir.

Nitelikli Eğitim Kurumları A.Ş., Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Gençlik Kültür Hizmet Vakfı tarafından 1994 yılında kurulmuştur.

BİLİM MERKEZİ VAKFI - BİMEV
Bilimle El Ele, Bilgi İşleyen Yeni Bir Türkiye...

BİMEV’in vizyonu, toplumumuzun temel ve sosyal bilimlere, gelişen teknolojilere ve Türk ekonomisinin lokomotif endüstrilerine olan ilgisini artırarak; her yaş grubunun -özellikle genç nüfusun- bilgi, beceri ve üretim kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Böylece, toplumumuzun “bilgi toplumu”na dönüşmesine ve ulusal ekonomimizin güçlenmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. 


ULUSLARARASI KRİZ GRUBU (ICG)
İnsan Eli ile Yaratılan Krizlerin Önlenmesinde Yeni Bir Tekno-Politik Yaklaşım...

ICG; özerk, çokuluslu bir organizasyon olarak, uluslararası topluluğun krizleri önlemesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. ICG’nin vizyonu; insanoğlunun sebebiyet verdiği krizleri anlamak ve onların zararlarından insanlığı korumak amacıyla uluslararası mekanizmaların işlerliğinin artırılmasına yardımcı olmaktır.

ICG’nin Yapı Merkezi sponsorluğunda çıkardığı Barış Karikatürleri kitabı: "FOR PEACE / BARIŞ İÇİN" 


İnternet sitemizde, çerez (cookie) kullanılmaktadır. İnternet sitemizde kullanılan çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi almak için www.ym.com.tr adresinde yer alan Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz. Çerez tutulmasını istemiyorsanız Çerez ayarlarınızı dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerinin kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.