Yayınlar

MUTLULUK İNŞA EDEREK MUTLU OLURUZ

Yayınlar

Yalnız Çağımıza ve Toplumumuza Sorumluyuz

38 yayınlanmış kitap, 480 yayınlanmış makale, bildiri ve tartışma yazısı (% 30'u uluslararası), 1485 iç araştırma raporu (% 15'i yabancı dilde).

 • Çok Bilmişler - üstün yetenekli çocuklar, Robert A. Schultz, James R. Delisle, 2011
 • Design Essential of Hard Rock Mass & Coal Strength, E. Arıoğlu, N.Tokgöz, 2011
 • Üstün Yetenekli Çocuklara Ebeveynlik, James R. Delisle, 2010
 • Mukavemet Cilt 1-2, Mehmet H. Omurtag, 2007; yeni basım 2011-2012
 • Püskürtme Beton Bilgi Föyleri, E. Arıoğlu, A. Yüksel, A. O. Yılmaz, 2008
 • Tünel’den Füniküler’e (Kabataş-Taksim), Vahdettin Engin, 2007
 • Kayaya Gömülü Fore Kazıklar, E. Arıoğlu, A. O. Yılmaz, H. Tunçdemir, 2007
 • Çözümlü Problemlerle Tünel/Galerilerin Sismik Analizi, E. Arıoğlu, A. O. Yılmaz, 2006
 • Çözümlü Problemlerle Şev Stabilite Analizi, E. Arıoğlu, N. Tokgöz, 2005
 • Üstyapı ve Altyapılarda Beton Karot Deneyleri ve Değerlendirilmesi, E. Arıoğlu, N. Arıoğlu, 19988; yeni basım 2005
 • Hesap Verme Sorumluluğu, Robert D. Behn, 2003
 • Ardgermeli Beton ve Yeni Çözümler, Erhan Karaesmen, Freysaş, 2002
 • Beton Agregaları Çözümlü Problemler – Bilgi Föyleri, E. Arıoğlu, N. Arıoğlu, A. O. Yılmaz, 2001
 • Pratik Madencilik Problemleri, E. Arıoğlu, A. O. Yılmaz, 2001
 • Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması, İ. Okyay, 2001
 • Yaşamın Örgüsü (The Web of Life), Fritjof Capra, 2000
 • Çözümlü Problemlerle Yeraltı Mühendislik Yapılarına Depremin Etkileri, Ergin Arıoğlu, 2000
 • Deprem ve Kurtarma İlkeleri, E. Arıoğlu, N. Arıoğlu, A. O. Yılmaz, C. Girgin, 2000
 • Çözümlü Beton Agregaları Problemleri, Ergin Arıoğlu, 1999
 • Çözümlü Püskürtme Beton Problemleri, E. Arıoğlu, A. Yüksel, 1999
 • Is Dayton Failing? ICG Kitabı, 1999
 • Barış İçin For Peace, ICG Karikatür Kitabı, 1998
 • Soba (Karbonmonoksit) Zehirlenmelerinin Soba-Baca Tasarımı Açısından İrdelenmesi ve İlk Yardım İlkeleri, E. Arıoğlu, N. Arıoğlu, E. Taştan, 1998
 • Çocuklar Sorun Çözüyor, Edward De Bono, 1996
 • Privatisation in the UK and Turkey with particular reference to the Coal Sector, 1996
 • Prof. İ.Turgan Sabis Anısına Sempozyum, (Bildiri ve Konuşmalar), 1995
 • Demiryollarında Balastsız Yollar, Bersül Berksoy, 1995
 • Hava Kirliliği ve Kömür Gerçeği, Ergin Arıoğlu, 1995
 • Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme, Ergin Arıoğlu, 1994
 • Tasarımda ve Uygulamada Madencilik Problemlerinin Çözümleri, Ergin Arıoğlu, 1994
 • Çözümlü Madencilik Problemleri, Ergin Arıoğlu, 1988
 • Yerbilimleri Mühendisleri için Çözümlü Statik Problemleri, 1988
 • Jeoloji Mühendisleri için Madencilik Bilgisi, Ergin Arıoğlu, 1986
 • Türkiye Linyit Madenciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, E. Arıoğlu, A.Yüksel, 1984
 • Jeoloji Mühendisleri İçin Madencilik Problemleri, Ergin Arıoğlu, 1980
 • Madenlerde Tahkimat İşleri ve Tasarımı, E. Arıoğlu, C. Birön, 1980
 • Prefabrikasyon'a Giriş, Endüstrileştirilmiş Yapı Üretimi, Tihamer Koncz, 1979

 

- Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu’nun web sayfasında yayınlanan makaleleri